Skip navigation

Zadanie 33

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Symbole widoczne poniżej, umieszczane na pojemnikach do zbierania śmieci oznaczają, że są przeznaczone do:

Śmieci

Answers

Odpadów do recyklingu, roślin i innych odpadków biogradowalnych, zakaz używania tego pojemnika.

Odpadów po recyklingu, środków spożywczych, materiałów niebezpiecznych.

Papieru i kartonów, odpadków z ogródków działkowych, środków farmakologicznych.

Opakowań do wielokrotnego użytku, odpady biogradowalne, baterie i urządzenia elektroniczne.

Opinia zwrotna