Skip navigation

Zadanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Czym może grozić ujawnienie wszystkich danych osobowych (łącznie ze zdjęciem) widocznych w dowodzie osobistym, tzw. kradzież tożsamości?

Answers

Utratą danych na dysku mojego komputera.

Zwiększoną liczbą spamu, czyli niechcianej poczty elektronicznej.

Kłopotami np. z bankiem, w którym zaciągnięto kredyt na moje nazwisko.

Udostępnienie danych osobowych nie stanowi zagrożenia w skomputeryzowanym świecie.

Opinia zwrotna