Skip navigation

Zadanie 41

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

VoIP (ang. voice over internet protocol) to technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków za pomocą łączy internetowych wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”.
Luką bezpieczeństwa w tym protokole może być:

Answers

Niewłaściwa konfiguracja programu VoIP.

Backdoor (pol. tylne drzwi, furtka) – luka w zabezpieczeniach systemu utworzona umyślnie w celu późniejszego wykorzystania.

"Podsłuchiwanie" rozmów przez inne osoby zalogowane do tej samej sieci komputerowej.

Zainstalowany w komputerze program typu spyware (oprogramowanie szpiegujące).

Opinia zwrotna