Skip navigation

Zadanie 40

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Firma komputerowa posiada sprzęt wysokiej jakości do obróbki materiałów graficznych.
Jaki sprzęt powinna zakupić do prac biurowych - aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?

Answers

Takie same komputery, jakie już firma posiada, ułatwi to serwisowanie sprzętu.

Komputery stacjonarne z monitorami średniej wielkości.

Komputery stacjonarne z małymi monitorami.

Laptopy o przeciętnej wydajności.

Opinia zwrotna