Skip navigation

Zadanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jakie działanie należy podjąć widząc poniższy komunikat programu antywirusowego?

Wirus

Answers

Kliknąć przycisk Kwarantanna

Kliknąć przycisk Wirus

Kliknąć przycisk Wirus

Kliknąć przycisk Wirus

Opinia zwrotna