Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z widocznych poniżej prób wyłudzenia informacji są prawdziwe?

Answers

Pretexting polega na tym, że przestępca dzwoni do konsumenta starając się pozyskać przez telefon dane umożliwiające uzyskanie dostępu do rachunku bankowego ofiary.

Vishing oznacza przestępstwa polegające na wyłudzeniu poufnych informacji z wykorzystaniem technologii VoIP (voice over Internet Protocol technology).

Pharming - metoda oszustwa, bardziej niebezpieczna oraz trudniejsza do wykrycia forma phishingu. Po wpisaniu prawidłowego adresu strony, zostanie przekierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę WWW.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna