Skip navigation

A3. Zaawansowane użytkowanie baz danych

Moduł A3 - ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Znajomości pojęć związanych z projektowanie i stosowaniem baz danych.
  • Umiejętności tworzenia struktury relacyjnej bazy danych.
  • Umiejętności tworzenia złożonych relacji między tabelami.
  • Umiejętności projektowania kwerend aktualizujących, usuwających i dołączających dane.
  • Umiejętności tworzenia kwerend parametrycznych, używania symboli wieloznacznych i pól obliczeniowych.
  • Stosowania formantów, pól obliczeniowych i podformularzy w formularzach.
  • Stosowania formantów i pól obliczeniowych i podraportów w raportach.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych

Moduł A3

Sylabus, wersja 2.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Każdy test egzaminacyjny zawiera 20 zadań, za które można łącznie otrzymać 100 punktów.

Końcowy wynik egzaminu oparty jest na ocenie wykonanych zadań. Aby zaliczyć test, zdający musi uzyskać 75 punktów na 100 możliwych (75%).

W celu pogłębienia wiedzy w przykładowym zestawie umieszczono 40 zadań, czyli 2 razy więcej niż na prawdziwym egzaminie.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Dysk_roboczy. Pobierz spakowany plik Pliki robocze.zip i rozpakuj go w folderze Dysk_roboczy.

Otwórz plik aukcje.mdb.

Jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.