Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Otwórz formularz Prowizja i wykorzystaj makro pokazprowizje tak, aby pokazało się pole obliczające prowizję.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]