Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie 9

Utwórz kopię tabeli Klienci.

Utwórz kwerendę Lista potencjalni klientów, dodającą potencjalnych klientów do tabeli Kopia Klienci.

Uruchom kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]