Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

Otwórz formularz Sprzedawcy i ustaw kolejność klawisza tab w taki sposób, aby przechodzenie do kolejnych pól odbywało się w innej kolejności.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]