Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

Otwórz kwerendę Podsumowanie i zmodyfikuj ją tak, aby wyświetlana były łączna liczba artykułów sprzedanych przez każdego ze sprzedawców.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]