Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

Utwórz kwerendę tworzącą nową tabelę sprzedanych artykułów - dane z tabeli Artykuły.

Uruchom kwerendę. Zapisz tabelę jako Artykuły sprzedane.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]