Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

W raporcie Sprzedawcy dane widoczne są na wielu stronach.

Dokonaj modyfikacji, dzięki której dane każdego sprzedawcy oraz ich transakcje wyświetlane będą na tej samej stronie.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]