Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

Połącz plik tekstowy Potencjalni klienci znajdujący się na dysku roboczym z bazą danych aukcje.

Wykorzystaj pierwszy wiersz pliku tekstowego jako nazwy kolumn nowej tabeli.

[5 pkt.]