Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

Otwórz kwerendę Niesprzedane i zmodyfikuj ją tak, aby wyświetlane były tylko 4, ostatnio przyjęte i niesprzedane artykuły.

Wyeksportuj dane do pliku tekstowego.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]