Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Otwórz kwerendę Zakres. Dodaj kryterium do pola Cena sprzedaży, którego efektem będzie wyświetlenie okna z zapytaniem o dolny i górny zakres wartości przed wyświetleniem wyniku kwerendy.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]