Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

Otwórz projekt tabeli Sprzedawcy.

Dla pola Nazwisko zdefiniuj maskę wprowadzania danych tak, aby początek nazwiska zapisywany był wielką literą.

Zapisz i zamknij tabelę Sprzedawcy.

[5 pkt.]