Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Zmodyfikuj projekt kwerendy Wartości transakcji usuwając kolumny Cena sprzedaży oraz Liczba.

Wykonaj takie zmiany, aby wynik kwerendy zawierał rekordy pogrupowane według imienia i nazwiska, natomiast w kolumnie Wartość powinna pojawić się suma wartości transakcji.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]