Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Utwórz kwerendę Transakcje tak, aby wyświetlała wartość sprzedanych artykułów przez sprzedawców o nazwisku zaczynającym się na litery od a do j.

Pole Nazwisko sprzedawcy pojawi się w kolejnych wierszach, nazwa artykułu utworzy kolumny.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]