Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

Otwórz raport Transakcje.

Zmodyfikuj pole Wartość, w sekcji szczegółów tak, aby kolejnej pozycji w grupie Nazwisko była obliczana suma narastająco.

[5 pkt.]