Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Wykorzystując dane tylko z tabeli Sprzedawcy utwórz kwerendę pokazującą kierowników oraz pracowników im podległych.

Zapisz kwerendę jako Kierownicy.

[5 pkt.]