Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Otwórz raport Artykuły. Wstaw do ostatniej strony raportu kontrolkę wybierającą najniższą cenę sprzedaży spośród wszystkich sprzedawanych artykułów.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]