Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Utwórz kwerendę z tabeli Artykuły, która będzie zawierać pola Nazwa artykułu oraz Cena sprzedaży tych artykułów, które sprzedane zostały za kwotę niekończącą się cyfrą 9.

Wyeksportuj wynik działania kwerendy do tabeli arkusza kalkulacyjnego, poza bazę danych.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]