Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

Utwórz kwerendę wyszukująca duplikaty danych w tabeli Artykuły. Zgodne pola to Nazwa artykułu i Cena początkowa.

Uruchom kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]