Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

W projekcie formularza Dział usuń pola Imię oraz Nazwisko. W ich miejsce wstaw kontrolkę, która będzie zawierała złączenie pól Imię i Nazwisko rozdzielonych znakiem spacji.

Zmodyfikuj projekt formularza tak, aby w stopce była widoczna bieżąca data.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]