Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

W raporcie Transakcje dodaj kontrolkę, w której pojawi się liczba wszystkich artykułów. Kontrolka powinna być widoczna tylko na ostatniej stronie.

Nazwij kontrolkę Liczba artykułów.

[5 pkt.]