Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

W raporcie Transakcje dodaj kontrolkę, w której pojawi się suma wartości wszystkich zakupionych artykułów.

Kontrolka powinna być widoczna tylko na ostatniej stronie raportu. Nazwij kontrolkę Wartość całkowita.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]