Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Otwórz raport Klienci. Wykorzystując właściwości sekcji zmodyfikuj raport w taki sposób, aby dane każdego klienta były wyświetlane na odrębnej stronie.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]