Skip navigation

Zadanie 22

Zadanie 22

Otwórz kwerendę Zysk i dodaj do niej wyrażenie nazwane Zyski obliczające zysk ze sprzedaży każdego artykułu.

Sformatuj pole tak, aby wartości wyświetlane były w .

Niech kwerenda pokaże 15 rekordów o wartości większej niż 200 €.

[5 pkt.]