Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

W raporcie Artykuły dokonaj modyfikacji, dzięki której widoczne będą tylko artykuły sprzedane.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]