Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

Dla transakcji o wartości powyżej 500 zł prowizja wynosi 5,5%, dla pozostałych transakcji prowizja wynosi 0%.

Utwórz kwerendę Prowizje od transakcji wybierającą dane z kwerendy Wartości transakcji.

Obok wszystkich pól z kwerendy źródłowej dodaj kolumnę o nazwie Prowizja, która będzie zawierała wartość wyliczoną zgodnie z powyższą zasadą.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]