Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

Utwórz kwerendę krzyżową, nagłówki wierszy - Klienci, kolumn - Sprzedawcy obliczającą wartość sprzedanych artykułów (w €) - dane z tabeli Klienci, Sprzedawcy, Artykuły.

Uruchom kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]