Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

Dodaj pole o nazwie Sposób Płatności, które zawierać będzie listę dozwolonych wartości: Czek, Przelew, Gotówka.

Ustaw odpowiednio rozmiar pola Sposób płatności.

Do trzech rekordów wprowadź dowolny sposób płatności.

Zapisz i zamknij tabelę Artykuły.

[5 pkt.]