Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Utwórz makro zamykające formularz Dział, otwierające formularz Prowizja.

W formularzu Dział przypisz makro do utworzonego przycisku o nazwie Zmień formularz.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]