Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Utwórz kwerendę o nazwie Wybrani Klienci bazującą na tabelach Klienci oraz Artykuły, która zawierać będzie pola: Imię, Nazwisko, oraz pole Wartość obliczające iloczyn pól Cena sprzedaży i Liczba.

Zmodyfikuj projekt kwerendy, aby wyświetlić klientów, którzy w części nazwiska posiadają tekst an lub ar oraz literę i na jego końcu.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]