Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

Zmodyfikuj projekt tabeli Informacje poufne dodając pole Telefon z maską wprowadzania, tak aby nowowprowadzony numer posiadał np.: (+48) 32 123 45 67.

Zapisz i zamknij projekt tabeli.

[5 pkt.]