Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Otwórz podformularz Artykuły i zmodyfikuj właściwości podformularza w ten sposób, aby wyświetlały się tylko artykuły sprzedane.

Zapisz i zamknij formularz.

[5 pkt.]