Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Utwórz relację pomiędzy wszystkimi tabelami i włącz wymuszanie więzów integralności.

Zapisz zmiany i zamknij okno relacji.

[5 pkt.]