Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz projekt tabeli Artykuły i wprowadź do pola Cena sprzedaży format walutowy.

Zmodyfikuj właściwości pola, tak, aby możliwe było wprowadzenie tylko wartości większej od 0. W przeciwnym przypadku wyświetl stosowny komunikat.

Zapisz zmiany w projekcie tabeli.

[5 pkt.]