Skip navigation

Zadanie 23

Zadanie 23

Otwórz projekt kwerendy Licytacja. Dodaj kryterium w kolumnie Nazwa artykułu tak, aby po uruchomieniu kwerendy został poproszony o wprowadzenie pierwszej litery nazwy artykułu.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]