Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

Utwórz kwerendę wyszukująca niedopasowane dane tabel Klienci oraz Kopia klienci.

Uruchom kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]