Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Do raportu Klienci dodaj podraport Zakupy. Połącz je polem ID klienta.

Zapisz i zamknij raport.

[5 pkt.]