Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie 10

Utwórz kwerendę usuwającą z tabeli Kopia Klienci klientów o imieniu Jan.

Uruchom kwerendę.

Zapisz i zamknij kwerendę.

[5 pkt.]