Skip navigation

S9 - ECDL/ICDL Rozwiązywanie problemów

Moduł S9

ECDL/ICDL - Rozwiązywanie problemów wymaga od Kandydata wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami spotykanymi we współczesnym świecie technologii cyfrowych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstawowych pojęć technicznych i informatycznych spotykanych w technologii informatycznej.
 • Rozwiązywania problemów technicznych, znajomości różnych systemów operacyjnych i programistycznych z jakimi spotykamy się w urządzeniach świata technologii cyfrowej.
 • Budowy komputerów, jego podzespołów, diagnozowania i rozwiązywania napotykanych problemów.
 • Tworzenia kopii zapasowych systemów operacyjnych i danych oraz ich odzyskiwanie po awarii sprzętu elektronicznego.
 • Budowy, zasady działania i diagnostyki sieci komputerowych.
 • Diagnozowania i rozpoznawania przy pomocy odpowiednich narzędzi diagnostycznych problemów stwarzanych przez aplikacje użytkownika.
 • Wyboru właściwych źródeł informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów napotykanych w świecie technologii cyfrowych.

  Kolejność wykonywanych zadań  nie jest istotna. Zaznaczenie dowolnego pola opcji pokaże informacje o prawidłowej lub błędnej odpowiedzi.

  Aby umożliwić sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami spotykanymi w świecie technologii cyfrowych dostępnych jest 50 pytań teoretycznych.

  Pytania są zgodne z:

  ECDL/ICDL Rozwiązywanie problemów
  Moduł S9
  Sylabus – wersja 1.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

  Czas trwania egzaminu: 45 min.

  Egzamin z modułu S9 zawiera 36 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 pkt.

  Zaliczenie testu wymaga uzyskania minimum 27 punktów. Testy sprawdzane są w całości automatycznie przez system.