Skip navigation

Zadanie 22

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Podczas pracy w systemie operacyjnym Windows pojawił się niebieski ekran:

Ekran

Przyczyną tego jest:

Answers

Wystąpienie błędu aplikacji lub sprzętu komputerowego uniemożliwiający dalszą pracę systemu.

Wykonanie przez użytkownika komputera czynności zagrażającej bezpieczeństwu danych.

Wykonanie przez użytkownika czynności zagrażającej bezpieczeństwu sprzętu komputerowego.

Awarią drukarki lub innego urządzenia połączonego poprzez port USB.

Opinia zwrotna