Skip navigation

Zadanie 44

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Monitor

Narzędzie systemu Windows widoczne na powyższym obrazie umożliwia:

Answers

Wyświetlanie informacji o użyciu zasobów sprzętowych (procesor, pamięć, dysk i sieć) oraz programowych (dojścia do plików i moduły) w czasie rzeczywistym.

Uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie procesów i usług.

Rozwiązywania problemów z niewłaściwą pracą aplikacji.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Opinia zwrotna