Skip navigation

Zadanie 23

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie Linux, należy użyć standardowej składni:

Answers

ls -all

ps -e

su -a

pwd -all

Opinia zwrotna