Skip navigation

Zadanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jeżeli smartfon reaguje niewłaściwie na wydawane polecenia, należy:

Answers

Zresetować ustawienia systemu operacyjnego.

Wyjąć i ponownie włożyć kartę SDHC.

Wyjąć i ponownie włożyć kartę SIM.

Zaktualizować wszystkie zainstalowane aplikacje.

Opinia zwrotna