Skip navigation

Zadanie 42

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Historia

Komunikat widoczny na powyższym obrazie spowodowany jest tym, że:

Answers

Plik nie został jeszcze zapisany na dysku twardym komputera.

Plik jest zapisany i wczytany z wymiennego nośnika danych.

Nie została skonfigurowana historia plików.

Włączona została reguła prywatności zabezpieczająca przed powielaniem plików.

Opinia zwrotna