Skip navigation

Zadanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Najlepiej zabezpieczona sieć Wi-Fi wykorzystuje zabezpieczenie typu:

Answers

SSID

WEP

WPA

WPA2

Opinia zwrotna